Hitro od 3D-skeniranja do natančnega CAD-modela

Vzvratno inženirstvo je postopek izdelave CAD-modela na podlagi podatkov, dobljenih s 3D-skeniranjem. Vrhunska oprema in bogate izkušnje iz prakse nam omogočata izvedbo najzahtevnejših projektov.

Vzvratno inženirstvo (tudi obratno inženirstvo, vzvratni inženiring, obratni inženiring, angl. reverse engineering) tako sestoji iz dveh ključnih delov:

  • 3D-skeniranje realnega modela (izdelka, orodja, prototipa...),
  • obdelave računalniškega modela

Vzvratno inženirstvo uporabimo vedno, kadar razpolagamo s fizičnim modelom, ki ga želimo reproducirati, obnoviti, premeriti, spremeniti, pa zanj nimamo ustreznih CAD-podatkov oz. dokumentacije. S 3D skeniranjem zajamemo obliko v računalniški zapis, ki ga s pomočjo ustreznih programov pripravimo za nadaljnje delo na računalniško krmiljenih obdelovalnih strojih ali strojih za hitro izdelavo prototipov.

   
Primer vzvratnega inženirstva (levo original, sredina STL-model dobljen po skeniranju in kreiranje površin na njem ter desno končni volumski (solid) model; naročnik Vodotehnik

Skeniranje izvajamo na optičnem skenerju ATOS CS 5M (srednji in veliki objekti) in ATOS CS 5M SO (majhni objekti). Naknadne CAD obdelave nato izvedemo s pomočjo Geomagic Studia 12 in paketa Siemens NX.

Skenirane modele lahko naši konstrukterji poljubno spremenijo, prilagodijo ipd. Možno je tudi skenirati priključne mere zaradi konstrukcije naležnega kosa.

Primer: Za podjetje C2P je digiCEN izvajal modeliranje, delno dizajniranje, iskal konstrukcijske resitve...
Naše storitve

  • izdelava funkcionalnih prizmatičnih oz. parametričnih CAD-modelov
  • polavtomatska izdelava površin poljubnih oblik
  • izvoz v nevtralnih formatih STEP, IGS ali parasolid
  • izdelava površinskega ali volumskega modela

Bogate izkušnje in vrhunska oprema nam omogočajo

  • visoko natančnost rezultatov
  • upoštevanje tehnologije izdelave (izmetalni koti, delitve)
  • verodostojno reprodukcijo najkompleksnejših detajlov
  • izdelavo zelo kompleksnih objektov velikih dimenzij

Kontakti

TECOS
Kidričeva ulica 25
3000 Celje

Telefon: (03) 426 46 08
E-pošta: info@digicen.si
Spletna stran: www.tecos.si

Vaša sogovornika

Luka Botolin, produktni vodja digiCEN
031 864 149
luka.botolin@tecos.si

Matej Vurcer, razvojni inženir
031 627 488
matej.vurcer@tecos.si