3D skeniranje z vrhunsko opremo ATOS CS 5M

3D-SKENIRANJE IN MERITVE

Hitro do točnega računalniškega 3D-modela vašega fizičnega objekta. Dosegljiva natančnost tudi pod 0,01 mm. Možnost dela na terenu, območje skeniranja praktično neomejeno, skeniramo tudi votle izdelke (CT sken). Prikaz odstopkov z barvno skalo, merilni protokoli na predlogi naročnika, certificirana oprema vodilnega proizvajalca.

Vzvratno inženirstvo zahtevnih kosov

VZVRATNO INŽENIRSTVO

Na osnovi skeniranih podatkov hitro do funkcionalnega volumskega ali površinskega CAD-modela. S pomočjo napredne programske opreme lahko rekonstruiramo tako prizmatične oblike kot tudi povsem proste površine.

Izsek merilnega protokola za GD&T analizo

CELOVITE REŠITVE

Prevzamemo tudi izdelavo replik in morebitne dodelave/spremembe na modelu. Popolna prostost pri izbiri tehnologij izdelave in materialov. Izdelava zgolj ene replike ali manjše serije. Izdelava bodisi z dodajalnimi tehnologijami (prototipiranje), bodisi s CNC-rezkanjem. Na kupčevo željo zagotovimo delno ali polno funkcionalne replike.

3D-skeniranje in meritve po vaši meri!

DigiCEN je blagovna znamka tehnološkega centra TECOS, v okviru katere tržimo storitve 3D-skeniranja (tudi 3D-digitalizacije), vzvratnega inženirstva (angl. reverse engineering, tudi povratno/vzvratno inženirstvo, povratni inženiring) in 3D-meritev.

Storitve digiCEN-a se lahko uporabljajo praktično v vseh branžah, saj ponujamo celovite rešitve na osnovi 3D-skeniranja.

Eden izmed številnih primerov praktične uporabe v orodjarstvu je naslednji:
Orodjarna izdela prototipno orodje na osnovi CAD podatkov. Ker pa to prototipno orodje ne funkcionira tako kot bi moralo, sledi na njem serija ročnih obdelav, ki jim z CAD modelom ne moremo slediti. Tako po vseh ročnih obdelavah dobimo prototipno orodje, ki sicer funkcionira, vendar njegove geometrije na žalost ne poznamo. S pomočjo hitrega in kakovostnega skeniranja lahko obliko takšnega prototipnega orodja posnamemo in dobimo dejansko obliko, ki jo nato apliciramo v pravo orodje.

Tovrstno tehnologijo lahko uporabimo tudi za skeniranje orodja pred odpremo naročniku. Tako bomo vedno natančno vedeli kakšno orodje smo oddali naročniku in v primeru obnov ali popravkov orodij bomo le te izvedli bistveno hitreje.

Omenimo tudi dejstvo, da so v avtomobilski industriji optične meritve postale zahteva!

Glavna področja uporabe

Predstavljene tehnologije se največ uporabljajo v naslednjih panogah:

  • orodjarstvo,
  • industrijsko oblikovanje,
  • splošno strojništvo,
  • arhitektura,
  • gradbeništvo,
  • arheologija,
  • restavratorstvo (primer zgoraj),
  • umetnost,
  • medicino itd.

Kontakti

TECOS
Kidričeva ulica 25
3000 Celje

Telefon: (03) 426 46 08
E-pošta: info@digicen.si
Spletna stran: www.tecos.si

Vaša sogovornika

Luka Botolin, produktni vodja digiCEN
031 864 149
luka.botolin@tecos.si

Matej Vurcer, razvojni inženir
031 627 488
matej.vurcer@tecos.si